Transport

Våre biler, fartøy og ansatte

Malo Transport sine biler er alle utstyrt med det ypperste av teknologi for transport av levende fisk

Malo transport har i dag i 9 vogntog:


3 vogntog som går for SR Group.


6 vogntog for transport av levende fisk, disse er utstyrt med det ypperste av teknologi for transport og overvåking av fisk under kjøring. Alt for at fiskevelferden skal være best mulig.


Bilene er i dag utstyrt med isolerte tanker, for å hindre varme om sommeren, og kulde på vinteren. Ved de største kuldeperiodene, kan varmekolber monteres. Firmaet har transportert levende fisk helt ned i 37 minusgrader.

Overvåkingen er selvfølgelig digital og følges fra førerhuset. Her følges temperaturer, PH-/oksygenverdier på skjermer og logges. Malo Transport har vært ledende i markedet med tanke på utvikling av det beste utstyret.

Bilene er utstyrt med 5 tanker på bil og 7 på henger.


Bilene er konstant under utvikling, og firmaet har anskaffet eget verksted for forskning og utvikling av utstyret for å hele tiden være i ledende på utvikling av nytt og bedre materiell. I tillegg til dette, har firmaet knyttet til seg større nasjonale og internasjonale leverandører på deler og komponenter for å få mest mulig oppdaterte og bedre løsninger. Muligheter for kjapp responstid ved eventuelle problemer er viktig for vår type transport.


I tillegg har selskapet en pickup med kjølehenger for transport av sjømat, denne kjører fast for Demari.

Sjåfører/Operatører

Å håndtere vårt materiell krever så mye mer av personalet enn bare å kjøre bil, at vi ser på dem som systemoperatører.

Malo Transport ønsker å ha de beste sjåførene til enhver tid. Vi legger store ressurser i opplæring av våre ansatte. Alle nyansatte kjøres gjennom et program med grundig opplæring på utstyr og fiskevelferd. De ansatte vil være med på vedlikehold og oppbygging av bilene. I tillegg til dette jobbes det med opplæring på overvåking og innsyn i hvordan utstyret på bilen fungerer i sin helhet. Dette for at de skal kunne forstå hvordan ting fungerer i tilfelle problemer under kjøring med fisk på bilen.


Alle ledd skal ha velferden til fisken i høyeste fokus. Malo Transport ønsker å være den beste transportøren på markedet. Alle våre operatører har kurs i fiskevelferd.

MALO TRANSPORT

Omagata 115

6517 KRISTIANSUND N

Telefon:

+47 919 05 422